pl / en

Grzegorz Chmiel

skrzypce

Uczeń IV roku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie skrzypiec mgr Swietłany Białostockiej. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć zdobycie III nagrody w XXXVIII Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia we Wrocławiu. Grzegorz jest koncertmistrzem Krakowskiej Młodej Filharmonii, z którą występuje również w charakterze solisty.