en / pl

Iwona Borcuch

dyrygentka

fot. Przemysław Gąbka

Dyrygentka Szkolnej Orkiestry w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi i Katowicach. Od 1991 niezmiennie z wielkim zapałem prowadzi orkiestrę, która pod jej kierunkiem zdobywała nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach muzycznych, koncertowała w kraju i za granicą. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną była wielokrotnie nagradzana. Od 2020 pełni funkcję dyrektorki Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.