en / pl

Teatrzyk Słuchaj Uchem


Raz, dwa, trzy – szukasz ty !
Wierzymy, że wrażliwość muzyczna to podstawowy dar dostępny każdemu, że jest to uniwersalny język pozwalający na porozumiewanie się młodszych i starszych, także ponad i pomiędzy słowami. Zapraszamy do zabawy z nami i tworzenia z nami swoich bajek!

Cztery, pięć, sześć – lubisz jabłka jeść?
Wydajemy płyty i książki z muzyką, koncertujemy i prowadzimy warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne i teatralne dla dzieci i dorosłych. Organizujemy także festiwale i liczne wydarzenia, tworząc sieci osób dla których kultura tradycyjna to skarbnica inspiracji – współtworzymy Międzynarodowy Festiwal Wszystkie Mazurki ŚwiataAkademia Kolberga i Małego KolbergaTargowisko InstrumentówMałe Mazurki oraz grupę łączącą ludzi z całego świata na Fb-Traditional Art For Kids.
Nasze spektakle i wydawnictwa kierujemy do wszystkich tych, którzy bez względu na wiek, dzięki swojej wrażliwości są gotowi na muzyczną i poetycką podróż.

Występują:

Kaja Prusinowska
Janusz Prusinowski
Piotr Piszczatowski
Aleksander Kwietniak
 
Marysia Piszczatowska, Hania i Staś Prusinowscy