en / pl

Karol Sikora

klarnet

fot. Ola Golczyńska

Urodził się w Wadowicach, gdzie uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ucząc się w klasie klarnetu mgr Bartłomieja Koziny. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończył studia z wyróżnieniem w klasie klarnetu prof. Andrzeja Godka.

Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych konkursów muzycznych w kategoriach solowych i kameralnych. Swoje umiejętności kształcił na wielu kursach mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych muzyków, takich jak: Florent Heau, Shirley Brill, Johnatan Cohler, Gabor Varga, Nuno Pinto, Kirill Rybakov, David Krakauer, Nina Janßen-Deinzer, Michel Lethiec, Francois Benda, Eduard Brunner, Olivier Vivares, Jean-Marc Fessard, Arkadiusz Adamski, Aleksander Romański.
Jest czynnym muzykiem orkiestrowym, współpracując m.in. z Filharmonią Krakowską, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Kameratą Krakowską, Filharmonią Kaliską, Wonderful Youth Orchestra. Dokonał kilkunastu prawykonań polskich i światowych, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień, czy Międzynarodowym Festiwalu Neue Musik w Darmstadt.

Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013/2014), Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso (2013/2014, 2015/2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015/2016, 2016/2017) oraz stypendystą programu Młoda Polska (2017).

W 2016 roku został przyjęty do Akademii Sinfonia Varsovia. Od 2017 roku pracuje jako klarnecista orkiestry Sinfonia Varsovia.