pl / en

Kazimierz Dąbrowski

dyrygent

fot. archiwum artysty

Absolwent dyrygentury symfoniczno-operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. R. Dudka oraz Państwowego Konserwatorium im. N.A. Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu w klasie prof. A. Poliszczuka. Współpracował z orkiestrami w Polsce oraz za granicą (Austria, Czechy, Rumunia, Litwa, Norwegia, Rosja). Był dyrygentem oper wystawianych m.in. na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów Craiova 2009 w Rumunii. Uczestniczył w kursach mistrzowskich u V. Kiradjieva (Bułgaria) oraz D. Wilsona (USA). Jest stypendystą Keimyung University i Fundacji Pro Polonia Society w Korei Płd. oraz „Stypendium Młodym Twórcom” Prezydenta Białegostoku. W latach 2008–2015 był dyrektorem artystycznym Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, z którą zrealizował blisko 200 wydarzeń muzycznych oraz nagrał płytę CD z muzyką orkiestrową Michała Spisaka (DUX RP). Jedną z jego wielkich pasji jest edukacja młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką, co owocuje wieloma projektami o charakterze interdyscyplinarnym na terenie Polski i za granicą. Poszczycić się może współpracą z Filharmonią Gorzowską, Niepubliczną Szkołą Sztuki Tańca w Białymstoku, Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca, Szkołą Muzyczną w Koper w Słowenii, Warszawską Orkiestrą „Sonata” oraz Podlaską Orkiestrą Salonową. Obecnie prowadzi też orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora, oraz stale współpracuje m.in. z białostockim wydziałem UMFC, gdzie przygotowuje i prowadzi studenckie spektakle operowe. W 2022 uzyskał tytuł doktora sztuki.