pl / en

Opolska Orkiestra Młodzieżowa – Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu


fot. Kamil Labusga

Zespół pod opieką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. W obecnej formie istnieje od 2022, ale już wiele lat wcześniej kształtował się charakter tego dużego zespołu, złożonego głównie z instrumentów dętych. Jej istnienie jest pokłosiem działających od lat w województwie opolskim licznych orkiestr dętych, które przyciągały młodzież do muzyki. Radość z wykonywania różnych dzieł muzycznych – od klasycznych przez muzykę rozrywkową po filmową – charakterystyczna jest tego młodego zespołu. Wzbudzał on do tej pory aplauz nie tylko w murach szkoły muzycznej, ale także w Filharmonii Opolskiej. Dyrygentem zespołu jest Klaudiusz Lisoń.