en / pl

Orkiestra Kameralna Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza „Poznańskie smyczki”


fot. Beata Słomian

Orkiestra powstała w 1994 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Aleksandra Radzewskiego. Grają w niej najwybitniejsi uczniowie tej szkoły. Większość z nich to laureaci prestiżowych nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Orkiestra brała udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych w Polsce i Niemczech. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Poznania i okolic, biorąc udział m.in. w cyklu koncertów „Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką” a także w corocznych Koncertach Gwiazdkowych w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wśród solistów, którym akompaniowała, znaleźli się m.in. Barbara Gutaj, Wiesław Prządka, a także Vadim Brodski. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory od muzyki baroku aż po współczesność, a szczególne miejsce zajmuje muzyka filmowa i popularna w klasycznych opracowaniach.