en / pl

Theresia Orchestra


fot. Luca Meneghel

Theresia Orchestra to wybitna międzynarodowa orkiestra młodych profesjonalistów zajmująca się repertuarem klasycznym granym na instrumentach z epoki. Nazwana na cześć austriackiej cesarzowej Marii Teresy, orkiestra została założona w 2012 roku z inicjatywy grupy mecenasów. Zrzesza muzyków w wieku poniżej 28 lat, którzy specjalizują się w praktyce wykonawczej opartej na historycznych informacjach w wiodących europejskich instytucjach muzycznych, towarzysząc im w ich podróży do życia zawodowego.

Orkiestra spotyka się kilka razy w roku na okresy rezydencji pod kierunkiem artystów o międzynarodowej renomie i wybitnych dyrygentów. Występuje w prestiżowych miejscach, teatrach i na festiwalach w całej Europie. Równolegle projekt orkiestry oferuje swoim uczestnikom dostosowany do ich potrzeb program budowania potencjału, umożliwiający zdobycie nowych podstawowych umiejętności zawodowych. Theresia obejmuje również program ambasadorski mający na celu rozpowszechnianie muzyki klasycznej i jej historycznej interpretacji wśród nowych i młodych odbiorców w kilku krajach europejskich, wspierając integrację i dialog między kulturami.

Muzycy orkiestry pochodzą z ponad 40 różnych krajów z całego świata, organizując rezydencje i koncerty w całej Europie we Włoszech, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Słowenii i Polsce. Theresia rozpoczęła niedawno długoterminową współpracę z niemiecką wytwórnią płytową CPO w celu wydania kilku płyt CD, w tym utworów Matthesona, Krausa, Eichnera, Cimarosy, Traetty, Witta i wielu innych.

W 2022 roku Theresia dołączyła do grupy wiodących europejskich orkiestr młodzieżowych współfinansowanych przez Komisję Europejską wraz z EUYO (European Union Youth Orchestra) i kilkoma innymi projektami orkiestrowymi rozwijającymi talenty.

Będąc członkiem Europejskiej Sieci Muzyki Dawnej (REMA), Theresia Orchestra jest obecnie wspierana i zarządzana przez włoską fundację ICONS oraz przez Komisję Europejską w ramach projektu EMPOWER finansowanego z programu Kreatywna Europa.