en / pl

Symfonia (na)dęta

koncert nr 28

Wykonawcy

Sinfonia Varsovia grupa instrumentów dętych
Bassem Akiki dyrygent

Program

VI Symfonia F-dur op. 68 Pastoralna (1808) oprac. na instrumenty dęte Andreas N. Tarkmann (prapremiera)

I. Allegro ma non troppo (Obudzenie się pogodnych uczuć po przybyciu na wieś)

II. Andante molto mosso (Scena nad strumieniem)

III. Allegro (Wesoła zabawa wieśniaków)

IV. Allegro (Burza)

V. Allegretto (Pieśń pastuszka – radosne i dziękczynne uczucia po burzy)

Opis koncertu

WYPRZEDANY

Jak wykonywać muzykę symfoniczną w warunkach popandemicznych? Jak grać najważniejsze symfonie Beethovena, nie mając możliwości prezentacji pełnych składów orkiestrowych? Z czterech symfonii prezentowanych w tym roku (III, V, VI i VII) tylko Siódma będzie wykonana w wersji kanonicznej. Odpowiedzią są redukcje, czyli aranżacje zmniejszające składy orkiestrowe do kameralnych. Redukcje były popularne oczywiście już za życia Beethovena, teraz jednak przeżywają swoisty renesans spowodowany niepewnością zaangażowania pełnej orkiestry. Taką aranżację autorstwa Andreasa N. Tarkmanna premierowo zaprezentuje grupa instrumentów dętych drewnianych Sinfonii Varsovii. Symfonia Pastoralna z jej Zabawą wieśniaków, Pieśnią pastuszka, a nawet Burzą wydaje się idealna na taki „pasterski” skład dęty. Cieszmy się tymczasem „na(dętą)” muzyką w oczekiwaniu na możliwość wysłuchania Pastoralnej w pełnym składzie. Oby niedługo!