Ze względu na pandemię Szalone Dni Muzyki 2020 zostały
przeniesione na przyszły rok. Do zobaczenia w 2021.

Due to the COVID-19 pandemic, La Folle Journee was postponed until
next year. See you in 2021.

poprzednie edycje