Jakub Strużyński
(+48) 502 243 387
(+48) 22 582 70 74
pr@sinfoniavarsovia.org

Szalone Dni Muzyki 2021 dobiegły końca! [informacja prasowa/zdjęcia]

Szalone Dni Muzyki Beethoven startują już jutro [informacja prasowa]

Szalone Dni Muzyki 2021 [informacja prasowa/zdjęcia]

AKREDYTACJE NA FESTIWAL

Dziennikarzy, pragnących uzyskać akredytacje na festiwal Szalone Dni Muzyki 2021 prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie festiwalowej https://www.szalonednimuzyki.pl/dla-mediow/ do godz. 15:00 dnia 14.09.2021 r. Wypełnienie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad przyznawania akredytacji.

FORMULARZ [link]

Zasady przyznawania akredytacji na festiwal Szalone Dni Muzyki 2021 „Beethoven”

 1. Akredytacje przeznaczone są dla czynnych zawodowo i aktywnie publikujących dziennikarzy.
 2. Akredytacje obowiązują na wszystkie koncerty z wyjątkiem koncertów Smykofonii (nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8) oraz koncertów familijnych (nr. 11, 16, 19, 22, 27, 31). W przypadku chęci otrzymania akredytacji na wyłączone wydarzenia prosimy o kontakt mailowy pr@sinfoniavarsovia.org do godziny 15:00 dnia 14.09.2021 r.
 3. W ramach jednej redakcji akredytacja może zostać przyznana jednemu dziennikarzowi. Wyjątek stanowią akredytacje przyznawane patronom medialnym festiwalu.
 4. Liczba miejsc na poszczególne koncerty jest ograniczona.
 5. Aby zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w danym koncercie, należy zgłosić się do Biura Prasowego w celu odebrania biletu (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Każdy akredytowany dziennikarz może otrzymać jeden bilet na dany koncert.
 7. Bilety są wydawane:
 • Na koncerty w dniach 23 i 24.09 bilety można odbierać w godzinach 18:00 do 20:45.
 • Na koncerty w dniach 25 i 26.09 bilety można odbierać w dwóch turach:
  • Na koncerty rozpoczynające się przed godz. 15:00 bilety można odbierać w godzinach 10:00 do 14:45;
  • Na koncerty rozpoczynające się o godz. 15:00 i później bilety można odbierać od 14:00 do zamknięcia biura prasowego.
 1. Bilety na koncerty, których godziny rozpoczęcia lub zakończenia zazębiają się, będą wydawane tylko na jeden z nich.
 2. W przypadku, gdy wszystkie bilety dla Mediów zostaną już wydane, uczestnictwo w koncercie będzie możliwe tylko wtedy, gdy pozostaną wolne miejsca na widowni. Po wejściu wszystkich osób z biletami będą wpuszczane osoby z plakietkami (w tym Media).
 3. Akredytowani dziennikarze mają obowiązek przesłać organizatorom autorskie publikacje dotyczące festiwalu na adres email: pr@sinfoniavarsovia.org w terminie do 7 dni od daty ukazania się publikacji.
 4. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana drogą mailową w dniu 16.09.2021 r.
 5. Odbiór akredytacji możliwy jest tylko osobiście w Biurze Prasowym Festiwalu.

 

Biuro Prasowe Festiwalu znajduje się:

– w dniach 23–24.09 w siedzibie Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272 i jest czynne:

 • 23.09.2021 (czwartek) w godz. 18:00–20:45
 • 24.09.2021 (piątek) w godz. 18:00–20:45

– w dniach 25–26.09 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej i jest czynne:

 • 25.09.2021 (sobota) w godz. 10:00–20:45
 • 26.09.2021 (niedziela) w godz. 10:00–19:45

 

Odbiór akredytacji jest równoznaczny z akceptacją poniższych zasad przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Michał Walosiński, iod.sv@dpag.pl. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu udzielenia akredytacji do wzięcia udziały w wydarzeniu/ koncercie/ festiwalu organizowanym przez Sinfonia Varsovia, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane do współorganizatorów wydarzenia/koncertu/festiwalu lub podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora np. firmy informatycznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania akredytacji. Niepodanie danych uniemożliwia przyznanie akredytacji. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia się wydarzenia/ koncertu/ festiwalu, do którego uczestnictwa przyznano Pani/u akredytację. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.