en / pl

Młodzi Wykonawcy ze szkół muzycznych


10 wybranych Młodych Wykonawców ze szkół muzycznych z całej Polski, którzy reprezentują występujące na festiwalu orkiestry: z Białegostoku (ZSM im. I. Paderewskiego – Ewelina Ignatowska), Bytomia (OSM I i II st. im. F. Chopina – Marta Pudalik), Katowic (OSM II st. im. K. Szymanowskiego – Hanna Steczek), Lublina (SM I i II st. im. T. Szeligowskiego – Stanisław Niemczycki), Łodzi (ZSM im. S. Moniuszki – Karol Dulewicz), Krakowa (SM I i II st. im. B. Rutkowskiego – Sara Majkowska), Poznania (OSM II st. im. M. Karłowicza – Adrianna Trpińska), Warszawy (ZPSM nr 1 – Zofia Groblewska oraz ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego – Alicja Marczak) i Wrocławia (OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego – Maya Szafrańska).